Bulgarian English

Начало
Обновление
Новини
Връзки
Историята
Публикации
Слава БЪЛГАРСКА
Галерии
Археология
Град В. Търново
Св. Сава Сръбски
Стенописите
Цар Калоян
Финансиране проекти
 
Начало arrow Финансиране проекти


Министерството на културата е Програмен Оператор за Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни Print E-mail
Министерството на културата е Програмен Оператор за Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014). 

   Размерът на гранта от страните донори (Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия) по програма БГ08 е 14 000 000 eвро. 

   На 21.05.2013 Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ бе одобрена от Комитета на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). 

   Споразумението за изпълнение на програмата бе подписано на 15.10.2013 от страна на ръководителя на Националното координационно звено по ФМ на ЕИП в България и министъра на културата на България. 

   Програма БГ08 включва мерки, касаещи приоритетни дейности в областта на консервацията на културното наследство и насърчаването на многообразието в изкуството и културата. 
Read more...
Информация по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ Print E-mail

Поканите за подаване на проектни предложения по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014), ще бъдат обявени след получаването на писмено потвърждение от страна на Офиса на Финансовия механизъм в Брюксел. 

Проектите на покани са изпратени от българската страна при спазване на определените срокове в Споразумението за програма БГ 08.

Read more...
 
Партньори
Министерство на културата
Нови Интернет Технологии
Национален Исторически Музей
Областен Управител Велико Търново
Община Велико Търново
Велико Търновски Университет
АИМ при БАН
Реклама
Реклама 6
Реклама 5

 
НИТ Нови Интрернет Технологии. © 2003 - 2012