Bulgarian English
 

Начало
Обновление
Новини
Връзки
Историята
Публикации
Слава БЪЛГАРСКА
Галерии
Археология
Град В. Търново
Св. Сава Сръбски
Стенописите
Цар Калоян
Финансиране проекти
 
Начало arrow Археология arrow Статия на Константин Тотев arrow Трети период


Трети период Версия за печат Изпрати като E-mail

Първи строителен етап. Този период е свързан с изграждането на манастир около църквата„Св. 40мъченици", малко преди средата на XIV в., при което изглежда по - големи части от площта на некропола временно спират да се използват (обр.V - 4). Като главен манастирски храм - католикон, църквата няма значителни промени, с изкючение на някои поправки по западната фасада на притвора, при който са добавени още два пиластъра отстрани на входа. По този начин от голямата ниша се получават три по - малки, средната от които се намира над входа. Не е изключено тогава куполът над притвора да е бил демонтиран и покритието да е възстановено изцяло като сводово. В този етап манастирският храм е стенописван. От тази живопис върху западната стена на наоса са се запазили три сцени от вторият регистър. Над входа е разположено “Успение Богородично”, флакирано от юг и север със сцените „Сънят на Яков" и „Старозаветна троица".
Обр.VII. Част от накитите, открити при последните разкопки на църковния некропол. 1.Златен пръстен от гроб № 2(открит през 1992 г.) 2.Златен пръстен от гроб № 91(открит през 2000 г.) 3.Сребърен пръстен от гроб № 28(открит през 1993г.). 4.Златен пръстен от гроб № 73(открит през 1995 г.). 5.Златен пръстен от гроб № 100(открит през 2000 г.). 6.Златен пртстен от гроба № 98(открит през 2000 г.). 7.Златен пръстен – печат от гроба № 95(открит през 2000 г.). 8. Златен пръстен печат от гроб № 1(открит през 1992 г.). 9.Златен пръстен с антична гема от гроб № 76(открит през 1995 г.). 10.  Сребърно копче от гроб № 41(открит през 1993 г.). 11 . 12 . 13.  Сребърни копчета от гроб № 91(открит през 2000 г.). 14. 15.  Сребърни копчета от гроб № 73(открит през 1995 г.). 16.Златни обеци от гроб № 28(открит през 1993 г.). 17.Златни обеци от гроб  № 73 (открит през 1995 г.). 18.Наниз от полускапоценни камъни и  мъниста от гроб № 42(открит през 1994 г.).
От първия живописен слой е останал само стенописът от диаконикона (обр.III). Тъй като мраморните гробници в наоса са използвани вторично, най - вероятно е ктиторските и надгробни изображения да са били променени. Към такова предположение насочва и новоизградената малка тухлена гробищна камера в южния кораб. В притвора е бил поместен пълният календарен цикъл, при което нишите на западната фасада на наоса са запълнени.30 Тухлената гробница до южната стена също предполага наличието на определен сектор за конкретни надгробни изображения. По цялата дължина на църквата пред северната и южна фасади са изградени открити галерии с дървена конструкция.
Втори строителен етап. Около средата на XIV в. от запад на църквата е построен голям засводен екзонартекс (обр.V-5). Той е фугиран отвътре и отвън с фина щукатура по подобие на цялата църква. Малко по - късно екзонартексът е бил изцяло живописван. Стенописите включват запазената цокълна украса върху западната и северна стена и следните образи и сцени от първия и втори регистър на източната стена: две двойки монашески изображения в цял ръст, Пророк Илия,  хранен от гарвана, Видението на Прокъл и Посещението на св.Антоний Велики при Павел Тивейски (обр.IV). Фасадите са имали стенописван цокъл от север и юг и керамопластична украса.
Обр.VIII. Череп от гроб № 91' със златосърмен текстил и златни халки (Етап от микроразкопките на Ив.Чокоев в Лабораторията за консервация и реставрация при РИМ - В.Търново).
 
Трети строителен етап. Във втората половина на XIV в. е извършено основно преизграждане на екзонартекса, който е бил съборен до 1 м над основите по неизвестни засега причини. Върху неговите стени и допълнително долепени към тях дълбоки основи отвътре и масивни пиластри е построена нова сграда с подобен план - западната пристройка, която е изпълнявала същите функции (обр.V -6). Тя има сводово покритие и кула - камбанария на западната стена.  Новоизграденият екзонартекс31 е останал без стенописна украса, най - вероятно поради липса на време. Дървените галерии от двете страни на наоса и притвора са демонтирани и на тяхно място са изградени нови с масивни каменни фундаменти. През третия период църквата е включена в плана на новоизградения манастир, отбелязан за пръв път около 1359 - 1360 г. в житието на св.Теодосий Търновски като Велика лавра „Св.40 мъченици". Тогава са построени екзонартекс, западното манастирско крило и т.нар. крипта, западната пристройка и галерии,  а сградата от изток и южното крило са функционирали като трапезария и игуменарница (обр.I - 1,2; обр.II - 5, 7, 8, 9). Некрополът в предишните си граници вече не съществува. Наличието на царски надгробни плочи с надписи и скулптирани капаци на саркофази показват, че гробниците в църквата се преизползват, като освен това се изграждат и нови в наоса и притвора. През втората половина на XIV в. вече може със сигурност да се твърди, че в манастирския ансамбъл отново се погребват членове на царската фамилия, потомци на славната Асенева династия.32

Предишна Следваща
 
Партньори
Министерство на културата
Нови Интернет Технологии
Национален Исторически Музей
Областен Управител Велико Търново
Община Велико Търново
Велико Търновски Университет
АИМ при БАН
Реклама
Реклама 6
Реклама 5

 
НИТ Нови Интрернет Технологии. © 2003 - 2012