Bulgarian English

Начало
Обновление
Новини
Връзки
Историята
Публикации
Слава БЪЛГАРСКА
Галерии
Археология
Град В. Търново
Св. Сава Сръбски
Стенописите
Цар Калоян
Финансиране проекти
 
Начало


Министерството на културата е Програмен Оператор за Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни Версия за печат Изпрати като E-mail
Грантове по програмата ще бъдат предоставяни за реализиране на проекти по следните основни мерки: 

   1) “Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” с бюджет 7 106 470 евро. Мярката е насочена към реновиране, рехабилитиране и възстановяване на сгради от културното наследство, обновяване чрез интерактивни технологии на изложбени пространства и платформи, дейности за предпазване на пространства от културното наследство и превръщането им в музеи на открито. 

   2) “Документиране на културната история” с бюджет 2 935 000 евро. Мярката е насочена към проектни идеи за конвертиране на обекти с културна стойност в дигитален формат за първи път, създаване на дигитални центрове за културното наследство в институти в областта на културата или университети. 

   3) “Достъпност на културното наследство за обществеността” с бюджет 1 594 412 евро. Мярката е насочена към улесняване на достъпността до музеи и културни центрове, отваряне за посетители на сгради с културна стойност, създаване на нови дигитални съдържания в Интернет в областта на културното наследство. 

   4) Малка грантова схема: “Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура” – бюджет 788 235 евро. Малката грантова схема е насочена към реализиране на нови изложби и събития, свързани със съвременното изкуство. 

   Покани за подаване на проекти предложения 

   Обявяването на покани за подаване на проекти предложения по посочените по-горе три мерки и по Малката грантова схема е планирано за месец януари 2014 г. Срокът за подаване на проектни предложения по трите мерки е 3 месеца от датата на публикуване на съответните покани и 2 месеца за подаване на проектни предложения по малката грантова схема. 

   Прилага се конкурсна процедура, в която финансиране ще получат най-качествените проектни идеи. 

   В рамките на месец януари 2014 ще стартира и набирането на заявления за финансиране на дейности по „Фонд за двустранни взаимоотношения по програма БГ08” за финансиране участието в работни срещи, конференции, закупуване на данни и т.н. на потенциални бенефициенти с оглед подпомагане процеса на изготвяне на проектни предложения по мярка 1, мярка 2, мярка 3 и по Малката грантова схема по програма БГ08. 

   Фонд за двустранни взаимоотношения по програма БГ08 

   Фондът за двустранни взаимоотношения по програма БГ08 ще финансира дейности за изграждане на мрежи от партньорства, обмен на опит и добри практики, трансфер на знания и други дейности, осъществявани между бенефициентите по проекти и лица и организации от страните-донори по програмата. 

   Информационни дни 

   Информационни дни по поканите за набиране на проектни предложения се планират за м. януари 2014. 
Следваща
 
Партньори
Министерство на културата
Нови Интернет Технологии
Национален Исторически Музей
Областен Управител Велико Търново
Община Велико Търново
Велико Търновски Университет
АИМ при БАН
Реклама
Реклама 6
Реклама 5

 
НИТ Нови Интрернет Технологии. © 2003 - 2012